Кадровий аудит і оцінка персоналу

  • Попереднє вивчення та врахування специфіки бізнесу клієнта.
  • Оцінка наявного кадрового потенціалу підприємства.
  • Аналіз ефективності системи управління персоналом.
  • Діагностика індивідуальних та психологічних характеристик працівників, компетентності та відповідності посаді.
  • Визначення оптимального співвідношення кількості керівних і виконавчих працівників.
  • Визначення потреби у нових кадрах та просуванні чи перепідготовці наявних.