Формалізація управління персоналом

  • Приведення кадрової політики підприємства у відповідність із етапами і цілями його розвитку.
  • Оптимізація і формалізація бізнес-процесів управління персоналом: оцінка роботи, мотивація, підбір і прийом на роботу, атестація, навчання, розвиток корпоративної культури.
  • Розробка та впровадження документів для ефективного управління персоналом: посадові інструкції, листи оцінки персоналу, переліки ключових показників розвитку для кожної посади.
  • Розробка та впровадження систем мотивації і систем оплати для кожної посади.
  • Розробка та впровадження системи підвищення кваліфікації працівників.
  • Розробка та проведення корпоративних тренінгів та семінарів.