Управлінський аудит і розробка організаційних змін

  • Вивчення поточного стану управління підприємством. Аналіз ефективності діючих бізнес-процесів, організаційної структури, стратегії, тактики та фінансів.
  • Оцінка якості розподілу функцій між підрозділами і працівниками, взаємодії між ними, відповідності оргструктури цілям бізнесу.
  • Діагностика організаційних помилок, які гальмують розвиток бізнесу.
    Надання власникам об’єктивної характеристики їх бізнесу.
  • Спілкування з власниками, менеджментом і персоналом підприємства для визначення оптимального розподілу функцій, повноважень і відповідальності.
  • Розробка необхідних управлінських змін.