Формалізація бізнес-процесів

  • Формулювання стратегічних цілей бізнесу і розробка тактики їх досягнення.
  • Визначення ключових показників розвитку (КПР) підприємства. Деталізація КПР підприємства до рівня підрозділів і окремих посад. Аналіз КПР.
  • Розробка системи планування, організації і контролю дій: по підприємству, по підрозділах, по окремих посадах.
  • Розробка корпоративних посадових інструкцій (технологічних карт посад) та систем мотивації до них.
  • Розробка корпоративних правил, які пояснюють схеми бізнес-процесів та деталізують алгоритми їх виконання.
  • Бюджетування.
  • Розробка корпоративних політик: закупівельної, кредитної та інших.